صفحه ی اصلی دانش نامه مربی محمدحسین آزادایمانی
محمدحسین آزادایمانی

1 دنبال کننده

افتخارات

قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات استانی سومی مسابقات لیگ جوانان تهران با تیم شیمی در سلف نایب قهرمانی مسابقات کشوری چهارمی مسابقات کشوری یکدوره حضور در مسابقات لیگ یک کشوری با تیم مه هام

09381867619
mazadimani@gmail.com

معرفی به دوستان

سن:

25 سال

سابقه:

10 سال

محل فعالیت:

قزوینرشته های تخصصی

بسکتبال
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
هیچ نظری ثبت نشده است
هیچ مطلبی ثبت نشده است