زهرا کاوندی

1 دنبال کننده

افتخارات

داور درجه ممتاز کاراته

09127801455
m.hoseinghasemi7997@gmail.com

معرفی به دوستان

سن:

45 سال

سابقه:

25 سال

محل فعالیت:

قزوینرشته های تخصصی

کاراته
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
مهر محمدیه
از 00:00:00 تا 00:00:00
فرهنگی ورزشی قائم
از 17:00:00 تا 20:00:00
مهر محمدیه
از 00:00:00 تا 00:00:00
فرهنگی ورزشی قائم
از 17:00:00 تا 20:00:00
مهر محمدیه
از 00:00:00 تا 00:00:00
فرهنگی ورزشی قائم
از 17:00:00 تا 20:00:00
هیچ نظری ثبت نشده است
هیچ مطلبی ثبت نشده است